Dragonfly đầu tư chiến lược vào Bitget

Theo ghi nhận của Thecoindesk, quỹ đầu tư Dragonfly đã đầu tư 10 triệu USD vào Bitget. Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ mở rộng toàn cầu và mở rộng dòng sản phẩm của Bitget, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động giáo dục phúc lợi công cộng hơn liên quan đến tài sản mã hóa.

Vào cuối tháng 3, Bitget đã công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 30 triệu USD để mua cổ phần kiểm soát trong BitKeep Wallet với mức định giá 300 triệu USD. Sau đó, BitKeep thông báo rằng họ sẽ tiến hành nâng cấp thương hiệu toàn diện, sẽ sớm đổi tên thành Bitget Wallet và sẽ cập nhật logo và phong cách trực quan. Đồng thời, BitKeep cũng sẽ tổ chức lại đội ngũ quản lý, chia sẻ Quỹ bảo vệ rủi ro Bitget trị giá 300 triệu USD và khởi chạy một loạt các biện pháp bảo mật để cân bằng giữa tính bảo mật và sự tiện lợi của ví.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr