Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Dòng tiền trung bình hàng tuần từ sản phẩm đầu tư tiền điện tử đạt tổng cộng 79,5 triệu đô la

Bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm của thị trường, dòng tiền trung bình hàng tuần của các sản phẩm đầu tư tiền điện tử trong tháng 4 đạt tổng cộng 79,5 triệu đô la. Dòng tiền hàng tuần lớn nhất được ghi nhận là trong tuần kết thúc vào ngày 8/4, với tổng số 134 triệu đô la.

Comment Subcibe