Đồng sáng lập Animoca Brands: Tiền điện tử đang trở thành “lưới an toàn” trong cuộc khủng hoảng ngân hàng

Theo Yat Siu cho biết trong một phản hồi bằng văn bản cho Forbes: “Theo tình hình hiện nay (sự vỡ nợ của ngân hàng Hoa Kỳ gần đây), tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin và Ethereum, đã trở thành những lựa chọn thay thế hấp dẫn để lưu trữ giá trị và không có rủi ro truyền thống cụ thể nào như ngân hàng. Ngay khi cuộc khủng hoảng ngân hàng xảy ra, những loại tiền điện tử này đã kiếm được lợi nhuận đáng kể. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr