Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đang ở vị trí hàng đầu trên thế giới

Trung Quốc sẽ mở rộng chương trình đồng nhân dân tệ kỹ thuật số vào 2023 và nó hiện đang ở vị trí dẫn đầu trên toàn thế giới. Các tổ chức liên quan của Trung Quốc đã tích cực thử nghiệm và tặng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của họ, điều này cho thấy rằng đồng nhân dân tệ sẽ dẫn đầu ngân hàng trung ương toàn cầu. 

Comment Subcibe