Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Đội ngũ bảo mật: Discord của nền tảng giao dịch Rarible NFT bị tấn công, đừng nhấp vào liên kết lừa đảo

Hệ thống bảo mật BlockSec phát hiện Discord của Rarible đã bị tấn công vào lúc 11:50 sáng ngày 12/5 và liên kết lừa đảo đang lưu hành trong Discord. Nhóm dự án cho biết hiện tại không có airdrop và hoạt động mint nào. 

Comment Subcibe