Đội bóng chày New York Yankees sẽ trả tiền lương cho nhân viên bằng Bitcoin

Đội bóng chày nổi tiếng tại Mỹ, New York Yankees, sẽ cho phép nhân viên của mình chuyển đổi một phần tiền lương của họ sang nắm giữ BTC sau khi đạt được thỏa thuận với công ty dịch vụ tài chính tập trung New York Digital Investment Group (NYDIG).

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr