Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Dogecoin tăng 5% khi Elon Musk mua cổ phần Twitter

Trong khi Bitcoin và hầu hết các altcoin giá tương đối bình ổn thì Dogecoin tăng 5% sau tin tức rằng Elon Musk đã mua cổ phần của Twitter.

Comment Subcibe