Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Doanh thu trò chơi NFT đạt 2,32 tỷ USD trong quý thứ ba

Báo cáo do Liên minh Trò chơi Blockchain (BGA) cho biết các trò chơi blockchain tiếp tục phát triển và thống trị lĩnh vực NFT, chiếm khoảng 22% tổng số giao dịch NFT trong quý 3 năm 2021, doanh thu tích lũy lên tới 2,32 tỷ USD.

Comment Subcibe