Doanh số Trump NFT giảm 98% so với mức cao nhất

NFT của Donald Trump đã giảm đáng kể khối lượng bán và giá sàn so với các mức đỉnh những ngày trước. Doanh số bán hàng vào thứ Tư thấp hơn 98% so với ngày cao điểm cách đây chưa đầy hai tuần.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr