Doanh số NFT trong tuần đầu tiên của năm 2023 vượt 200 triệu USD, tăng khoảng 26% so với tuần trước

Các chỉ số của Cryptoslam cho thấy doanh số NFT trong tuần đầu tiên của năm 2023 đã tăng 26,01% so với tuần cuối cùng của năm 2022, với tổng số 400.748 người mua NFT, 1,2 triệu giao dịch NFT và tổng cộng 19 mạng blockchain khác nhau .Doanh số NFT lên tới 208,99 triệu USD, trong đó Ethereum nhận được 164,35 triệu USD, tăng 26,22%, tiếp theo là Solana (+28,8%), Immutable X (+20,83%), Cardano (+35,97%) và BNB Chain (+71,35) %), và sê-ri NFT nhàm chán dẫn đầu với doanh thu 19 triệu đô la Mỹ, tăng 52,82% so với tuần trước.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr