Doanh số của Lamborghini vẫn ở mức tốt dù thị trường tiền điện tử downtrend

Khi thị trường tiền điện tử vào downtrend thì hàng loạt hàng hiệu được bán tràn lan trên mạng nhưng Lamborghini cũ thì khá ít. Trong khi đó doanh số bán xe mới của hãng xe này vẫn ở mức rất tốt.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr