Do Kwon đối mặt với vụ kiện 57 triệu USD mới từ các nhà đầu tư

Sau Hàn Quốc, Mỹ và Interpol, DoKwon hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc tại Singapore trong một vụ kiện trị giá 57 triệu USD do các nhà đầu tư của họ đưa ra.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr