Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Độ khó khai thác bitcoin giảm 2,35% trong 2 tuần qua

Độ khó khai thác Bitcoin đã giảm 2,35% trong 2 tuần qua, ghi nhận mức giảm lớn thứ hai trong năm nay. Trong thời kỳ suy thoái của thị trường, độ khó khai thác có xu hướng giảm đáng kể và thợ đào không thể kiếm lợi nhuận duy trì đủ sống buộc phải ngừng hoạt động.

Comment Subcibe