Djed, stablecoin phi tập trung của Cardano sẽ được ra mắt trên mạng chính vào tháng 1 và có thể được đúc bằng thế chấp ADA

Các nhà phát triển Cardano đã thông báo tại CardanoSummit ở Lausanne, Thụy Sĩ rằng stablecoin phi tập trung đầu tiên của họ, Djed, sẽ được ra mắt trên mạng chính vào tháng 1. Djed, được phát triển bởi Coti và nhà phát triển hàng đầu của Cardano là InputOutput, đã được phát triển trong hơn một năm. Đây là một stablecoin phi tập trung được neo giá mềm vào đồng đô la Mỹ và sẽ tồn tại trên chuỗi khối Lớp 1 của Cardano. Khi Djed ra mắt, người dùng Cardano sẽ có thể đúc stablecoin bằng cách sử dụng mã thông báo gốc của Cardano, ADA, làm tài sản thế chấp. Stablecoin được thiết kế để được thế chấp quá mức, với mỗi Djed yêu cầu hơn 400% giá trị tài sản thế chấp để được đúc. Djed sẽ được tích hợp vào 40 ứng dụng trong hệ sinh thái Cardano khi ra mắt. Một cách riêng biệt, DjedPay cũng sẽ được ra mắt, một dịch vụ cho phép người bán và người dùng tiền điện tử khác chấp nhận thanh toán Djed.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr