Disney dự kiến ​​​​sa thải 7.000 người, bãi bỏ bộ phận metaverse

Theo ghi nhận của Thecoindesk, tin tức từ Wall Street Journal cho biết Disney đã bắt đầu đợt sa thải đầu tiên, dự kiến ​​sẽ sa thải 7.000 người, đây là một phần quan trọng trong kế hoạch cắt giảm chi phí 5,5 tỷ USD được công bố vào tháng 2 năm nay.

Đợt sa thải nhân viên đầu tiên sẽ được thông báo cụ thể trong bốn ngày tới. Đợt sa thải lớn thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 4 và sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn nhân viên. Trong đó, bộ phận metaverse khoảng 50 thành viên nằm trong kế hoạch cắt giảm nhân sự.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr