Diễn giải toàn diện tình hình hiện tại của Uniswap V3: Liệu phát triển đa chuỗi có thể lấy lại vị trí đã mất của DEX?

spot_imgspot_img

Sau khi Uniswap V3 ra mắt, điều đầu tiên thu hút sự chú ý là nâng cao hiệu quả vốn của các nhà cung cấp thanh khoản thông qua tổng hợp thanh khoản.

Sau hơn nửa năm phát triển, chúng tôi đã tìm thấy một tính năng có thể đã bị bỏ qua – phí giao dịch có thể tùy chỉnh khiến Uniswap gần như độc quyền về khối lượng giao dịch của DEX. Bằng cách phân tích dữ liệu giao dịch của Uniswap và các DEX khác, chúng tôi thấy rằng những lợi thế hiện tại của Uniswap V3 bao gồm:

• Cung cấp phí giao dịch thấp hơn. 72,31% giao dịch trong các cặp giao dịch với phí giao dịch cấp một là 0,05%.

• Do khối lượng giao dịch tăng các nhà cung cấp thanh khoản cho các cặp giao dịch phí 0,05% có lợi nhuận cao hơn các cặp giao dịch 0,3%.

• Tỷ trọng khối lượng giao dịch của Uniswap trên Ethereum tăng từ 47,2% lên 80,4%, trong khi tổng khối lượng giao dịch của các DEX khác giảm trong cùng kỳ.

• Trong cặp giao dịch USDC/USDT, tỷ lệ quy đổi của Uniswap V3 tốt hơn Curve trong mức giao dịch 100 tỷ USD.

• Việc triển khai đa chuỗi của Uniswap V3 cũng đã bắt đầu cho thấy lợi thế của nó và sự ra mắt trên Polygon sẽ vượt qua QuickSwap.

Phân phối khối lượng giao dịch Uniswap V3: 72,31% giao dịch với phí 0,05% 

Trong khi các DEX thông thường tỷ lệ phí giao dịch chung là 0,3%. Ngoài việc cải thiện thanh khoản giao dịch và giảm trượt giá thông qua tổng hợp thanh khoản, Uniswap V3 hiện có thể cải thiện hiệu suất của chính mình thông qua phí giao dịch thấp hơn. Khả năng cạnh tranh trong các giao dịch thông thường.

Theo dữ liệu của Uniswap V3 xảy ra vào ngày 23 tháng 2 năm 2022, có 45 cặp giao dịch với khối lượng giao dịch hơn 10.000 đô la trong 7 ngày qua. Trong đó:

  • Có 15 cặp giao dịch với tỷ lệ phí xử lý là 0,05%, chủ yếu là các cặp giao dịch giữa ETH và stablecoin hoặc stablecoin với nhau.
  • 4 cặp với tỷ lệ phí xử lý là 0,01% tất cả đều là các cặp giao dịch giữa stablecoin với nhau.
  • Có 20 cặp giao dịch với tỷ lệ phí 0,3% bao gồm các cặp giao dịch thường được sử dụng và ETH.
  • Có 6 cặp giao dịch với tỷ lệ phí là 1%, TVL và các dữ liệu khác của họ đều ở mức thấp.

Từ góc độ khối lượng, tổng khối lượng của 45 cặp giao dịch này trong 7 ngày qua là 10,4 tỷ đô la. Trong số đó lượng lượng giao dịch với mức phí 0,05% chiếm đa số (đạt 7,54 tỷ USD) chiếm 72,31% tổng khối lượng giao dịch. 

Tiếp theo là các cặp giao dịch với mức phí 0,3%, với khối lượng giao dịch là 2,03 tỷ USD chiếm 26,92%. Khối lượng giao dịch với mức phí 0,01% cho các cặp giao dịch stablecoin chỉ chiếm 7,73%, trong khi khối lượng giao dịch cho phí 1% chỉ là 0,5%.

Trong trường hợp không có ưu đãi thanh khoản, khối lượng giao dịch tại Uniswap V3 chủ yếu đến từ các giao dịch với tỷ lệ phí 0,05%, điều này rất khó đạt được ở các DEX khác hoặc thậm chí là CEXs. Dựa vào lợi thế này Uniswap khó có thể bị đuối kịp bởi các DEX khác và thậm chí thu hút một phần khối lượng giao dịch của CEX.

Nhà cung cấp thanh khoản: APY trung bình của các nhà cung cấp thanh khoản với phí xử lý 0,05% cao hơn 0,3%.

Với mức phí xử lý 0,05% có 2 khả năng cho thu nhập của nhà cung cấp thanh khoản. Một là thu nhập ít hơn do tỷ lệ phí xử lý thấp làm giảm thu nhập từ việc cung cấp thanh khoản và hai là nó có thể thu hút được khối lượng giao dịch nhiều hơn dẫn đến thu nhập tăng lên.

Tình hình thực tế là gì?

Chúng tôi chọn USDC / ETH và ETH / USDT với khối lượng giao dịch lớn nhất để so sánh theo các tỷ lệ phí giao dịch khác nhau. Người ta thấy rằng khi TVL của cặp giao dịch USDC / ETH với phí 0,05% thấp hơn mức 0,3% thì khối lượng giao dịch 7 ngày gần gấp 10 so với mức 0,3%. Nhìn chung nếu không tính đến phần phân phối thanh khoản, lợi suất trung bình của các nhà cung cấp thanh khoản với mức phí 0,05% cao hơn so với mức 0,3%.

Khối lượng giao dịch của Ethereum trong Uniswap tăng từ 47,2% lên 80,4%.

Trước khi Uniswap V3 ra đời, lợi thế của Uniswap có thể chỉ nằm ở hiệu ứng thương hiệu của nó. Vì vậy đã có một loạt các DEX sinh ra cạnh tranh với nhau. Bây giờ có lẽ tình trạng này dường như đã kết thúc và đối thủ cạnh tranh mạnh nhất một thời Sushi đã dần trở nên cô đơn. Tổng khối lượng giao dịch của các DEX khác trên Ethereum đều giảm trong năm qua, ngoại trừ Uniswap.

Về khối lượng giao dịch thì tỷ lệ giao dịch của Uniswap trong các DEX Ethereum đã tăng từ 47,2% lên 80,4%.

Các Stablecoin chính giao dịch tốt hơn Curve, khối lượng giao dịch stablecoin tổng thể thấp hơn Curve

Trước đây vì Curve thu thập thanh khoản trong một phạm vi nhỏ và thường chỉ yêu cầu phí giao dịch 0,05%, nó gần như hình thành nhu cầu cứng nhắc đối với các giao dịch giữa stablecoin và các tài sản tương tự khác. Tuy nhiên sau khi ra mắt Uniswap V3 có những lợi thế tương tự như Curve. Với  thanh khoản lớn các giao dịch với phí 0,05% và 0,01% có thể cung cấp các giao dịch stablecoin tương đương hoặc thậm chí tốt hơn Curve.

Theo dữ liệu của Uniswap V3 các giao dịch stablecoin trong giao thức hiện đã chuyển sang các cặp giao dịch với phí 0,05% và 0,01%.

Trong 7 ngày qua khối lượng giao dịch giữa stablecoin là 1,06 tỷ USD chiếm 10,18% tổng khối lượng Uniswap V3. Trong đó giao dịch có phí xử lý 0,05% chiếm 24,06%, giao dịch có 0,01% phí xử lý chiếm 75,94%.

Có thể thấy giao dịch 0,01% phí tại Uniswap V3 đã chiếm một vị trí quan trọng trong giao dịch stablecoin của giao thức. Phí giao dịch của Curve thường là 0,05% và rất khó để cạnh tranh với Uniswap V3.

Lấy vị dụ thực tế giao dịch giữa 10 triệu USDT và USDC tỷ lệ trao đổi mà Uniswap V3 thu được tốt hơn Curve. 
Trong khi Uniswap V3,10 triệu USDT có thể được đổi thành 10.002.000 USDC và trong Curve chỉ có thể được đổi thành 10.000.732 USDC.

Trong khi ở Uniswap V3, 10 triệu USDC có thể được đổi thành 9.995.280 USDT và trong khi Curve chỉ có thể được đổi thành 9.993.122 USDT.

Tuy nhiên, để quy đổi số lượng hàng trăm triệu đô la do hạn chế về thanh khoản của Uniswap V3 nó sẽ mang lại hơn 1% trượt giá và khiến cho tỷ lệ trao đổi của Curve sẽ tốt hơn so với Uniswap V3. Nhưng nhìn chung phí giao dịch cho các stablecoin trong Uniswap V3 thường là 0,01% nên tỷ lệ chuyển đổi sẽ tốt hơn Curve ngoại trừ các giao dịch rất lớn.

Theo Dune Analytics, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Curve trong 7 ngày qua là 178 triệu USD và cao hơn khối lượng giao dịch stablecoin của Uniswap V3. 

Uniswap V3 trong kỷ nguyên Multichain: Triển khai trên mạng Polygon vượt qua QuickSwap

Uniswap V3 hiện có sẵn trên Polygon, Arbitrum và Optimism. Lấy Polygon làm ví dụ, sau khi Uniswap V3 triển khai trên Polygon vào tháng 12 năm ngoái nó đã vượt qua QuickSwap trong một khoảng thời gian ngắn.

Trong khoảng thời gian 7 ngày từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Uniswap V3 trên Polygon là 91,91 triệu đô la Mỹ và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của QuickSwap là 57,63 triệu đô la Mỹ trong khi Uniswap V3 chỉ có TVL là 114 triệu USD và QuickSwap là 675 triệu USD. Uniswap V3 đạt 159% khối lượng giao dịch của QuickSwap với chỉ 16,89% TVL của QuickSwap.

So sánh phân bổ khối lượng giao dịch của cả hai, các cặp giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất của Uniswap V3 trong 7 ngày qua là USDC/WETH, MATIC/USDC, MATIC/WETH, WBTC/WETH và phí giao dịch là 0,05%. Các cặp giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất trong QuickSwap là USDC/WETH, MATIC/USDC, MATIC/WETH, WETH/USDT, rất trùng lặp với Uniswap V3. Điều này có nghĩa là Uniswap V3 giành chiến thắng trong cuộc thi trực tiếp với QuickSwap.

Một tình huống tương tự đã xảy ra với Arbitrum. TVL của Uniswap V3 trên Arbitrum là 5.944 USD nhưng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 51,86 triệu USD, cặp giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất là ETH/USDC với tỷ lệ phí là 0,05%,

TVL Arbitrum là 11,58 triệu USD và khối lượng giao dịch trong 7 ngày qua là 171 triệu USD. Có lẽ vì vẫn còn ít người dùng  khối lượng giao dịch đang còn thấp.

Tóm tắt

Trong trường hợp khối lượng giao dịch các DEX trên Ethereum đều giảm, Uniswap V3 đã cập nhật giúp gia tăng thị phần từ 47,2% lên 80,4%. Điều này có thể là do các giao dịch với mức phí 0,05% bắt đầu thống trị Uniswap V3 và thu hút khối lượng giao dịch của các DEX khác. Điều này có thể khó khăn cho các DEX khác để cạnh tranh với Uniswap do tất cả đều không có ưu đãi thanh khoản.

Uniswap vẫn cho thấy lợi thế của mình trong các giao dịch stablecoin bởi vì chỉ cần 0,01% phí xử lý để giao dịch, nó còn cung cấp tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn so với Curve trong trao đổi USDT / USDC. Hơn nữa trên Polygon, Uniswap V3  vượt qua cái tên đứng đầu như QuickSwap để trở thành DEX có khối lượng giao dịch lớn nhất.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Là một nền tảng thông tin blockchain, thông tin được cung cấp trên trang web này không đại diện cho bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

Bài viết liên quan

GỬI PHẢN HỒI

Vui lòng để lại bình luận!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc nhiều nhất

spot_img

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once