Theo nền tảng phân tích và tuân thủ chống rửa tiền tài sản ảo Beosin KYT của công ty kiểm toán bảo mật chuỗi khối Beosin, địa chỉ 0x36225a2721DCb124F3E185d3c177049813b279ba trên BNB Chain của hacker liên quan đến Bitkeep đang chuyển tiền tập trung.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr