Địa chỉ được đánh dấu là Justin Sun rút 50 triệu BUSD từ Aave

 Theo thông tin theo dõi của PeckShield ngày 21/10, địa chỉ được đánh dấu là Justin Sun đã rút 50 triệu BUSD từ AaveV2, đồng thời địa chỉ này cũng chuyển 70 triệu BUSD đến địa chỉ liên quan của Paxos Kho bạc.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr