Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Địa chỉ của Luna Foundation Guard đã thêm 2.943 BTC vào ngày hôm nay, trị giá khoảng 140 triệu đô la

Địa chỉ Bitcoin được cho là của tổ chức phát triển sinh thái Terra Luna Foundation Guard đã tăng lượng nắm giữ 2.943 BTC vào chiều nay, trị giá khoảng 140 triệu USD. Địa chỉ hiện đang nắm giữ tổng cộng 30.727 BTC trị giá khoảng 1,46 tỷ đô la.

Comment Subcibe