Địa chỉ bắt đầu bằng 0xbed3 đã chuyển hơn 450.000 AXS sang Binance

Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, địa chỉ bắt đầu bằng 0xbed3 đã chuyển 416.666 AXS được mở khóa hai tháng trước tới Binance thông qua ba địa chỉ, trị giá khoảng 2,92 triệu đô la Mỹ.

Tidus
Tidus
Thích crypto, nghiện NFT

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr