DefiLlama bỏ kế hoạch phát hành token LLAMA

Theo ghi nhận của Thecoindesk, DefiLlama cho biết trên Twitter, “Hiện tại không có kế hoạch nào cho token LLAMA và bất kỳ đợt airdrop nào cũng sẽ được thảo luận với cộng đồng, cũng như mọi quyết định quan trọng.”

Một ngày trước đó, DefiLlama đã gợi ý về một đợt airdrop token trên Twitter, điều mà một số cộng tác viên cho rằng đã đi ngược lại phần lớn mong muốn của nhóm và đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ không đáng có.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr