Danh sách những diễn biến quan trọng trưa 21/10

1. Bitcoin Group được cho là đang xem xét mua lại một ngân hàng Đức có lịch sử 268 năm.
2. Chuỗi công khai Sui sắp giới thiệu MIST, đơn vị nhỏ nhất của mã thông báo SUI.
3. Interpol ra mắt metaverse được thiết kế để thực thi pháp luật.
4. zkSync sẽ đưa ra thông báo về kinh tế học mã thông báo vào đầu tháng 11.
5. Coinbase phát hành “Quy trình và tiêu chuẩn ưu tiên danh sách tài sản”.
6. Thực thi CFTC 2022 của Hoa Kỳ Các hoạt động 20% ​​của Chinese Super League có liên quan đến tiền điện tử.
7. Twitter thông báo với nhân viên rằng không có sự sa thải toàn công ty.
8. Báo cáo: Tổng giá trị thị trường của tiền điện tử tăng 8,4% trong quý thứ ba và giao dịch NFT khối lượng giảm 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr