Cập nhật các dự án ICO trên toàn thế giới

Cập nhật liên tục lịch trình các dự án ICO trên toàn thế giới, Thecoindesk có các đánh giá về uy tín của các dự án ICO, đánh giá tiềm năng dự án và cập nhật real time về các dự án.

Shortcode id required.