Đảng Cộng Sản Trung Hoa xuất bản hướng dẫn Công nghệ Blockchain 101

22

Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có những động thái nhằm phổ cập giáo dục các thuật ngữ Blockchain tới khắp các ban ngành chính quyền với việc xuất bản một cẩm nang hướng dẫn dành cho quan chức và đảng viên.

Được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhật bán Nhân dân – Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Trung Hoa – quyển sách với tên gọi là “Blockchain – Hướng dẫn cho quan chức”, theo như báo cáo từ phía the Daily vào hôm thứ hai. Bắt đầu bằng việc giải thích về nguồn gốc và tính năng của Blockchain, hướng dẫn tiến đến các ứng dụng hiện tại và tương lai, các thách thức mà công nghệ mang đến cho doanh nghiệp và thế giới pháp quy.

Theo như Nhật báo Nhân dân, mục tiêu của hướng dẫn là giúp cho các quan chức chính phủ hiểu rõ hơn về khái niệm của blockchain như một phần của nỗ lực trong việc cơ cấu sự phát triển và chấp nhận của công nghệ này.

Ye Zhenzhen, Người đứng đầu của Nhật báo Nhân dân đã đề trong quyển sách:

“Sự ảnh hưởng lớn nhất của Blockchain nằm tại cơ quan tổ chức của nó…mà trong đó là đạt được sự đồng thuận như một cách để quản lý xã hội. Nó cung cấp cho chúng ta một góc nhìn hoàn toàn mới để suy nghĩ và giải quyết các vấn đề khác nhau.”

Nỗ lực này đến sau khi Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhận thấy tiềm năng của blockchain trong một bài phát biểu công khai mà trong đó ông đã nhấn mạnh rằng công nghệ hiện đang ở giữa hàng loạt đột phá mà sẽ định hình lại kinh tế toàn cầu.

Hiện tại, Bộ Công nghiệp và Thông tin truyền thông cũng đã được giao trọng trách xây dựng một bộ khung chuẩn hoá Blockchain để hỗ trợ sự hình thành các cơ chế pháp lý giám sát hoạt động phát triển tiến bộ công nghệ trên trong lãnh thổ Trung Quốc.

Theo CoinDesk

Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here