Đại học Hồng Kông mở lớp Metaverse đầu tiên trên thế giới

Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST) vừa qua đã công bố ý định xây dựng các tòa nhà trường kỹ thuật số vật lý đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực ảo, khi HKUST tham gia nhóm của làn sóng kỹ thuật số tiếp theo để cải thiện trải nghiệm học tập tại hai cơ sở của nó ở Hồng Kông và Thành phố Quảng Châu của Trung Quốc.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr