CZ tiếp tục nhắc nhở về cố tình gia tăng khối lượng giao dịch BTC trên Binance

Nhiều nhà đầu tư vẫn lầm tưởng có thể dùng hình thức này để đẩy khối lượng giao dịch của mình nhằm nâng cấp độ VIP. Tuy nhiên ngay từ đầu CZ khẳng định cấp độ VIP đã loại trừ những giao dịch kiểu như vậy.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr