Thecoindesk | Crypto market for the smart money

CZ: Suy thoái thị trường crypto có thể kéo dài 4 năm

CEO Binance Changpeng Zhao đã tuyên bố sự suy thoái của thị trường crypto có thể kéo dài 4 năm, nhưng nó cũng mang lại cơ hội cho Binance. Ông tuyên bố rằng Binance có đủ tiền và sẽ không cần huy động vốn trong năm nay và sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư. 

Comment Subcibe