Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Cypherpunk Holdings bán hết BTC và ETH

Cypherpunk Holdings, một công ty đầu tư crypto được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Canada thông báo đã bán 205.8209 ETH (293.000 đô la Canada) và 214.7203 BTC (vượt quá 608 triệu đô la Canada). Cypherpunk Holdings hiện không nắm giữ bất kỳ BTC và ETH nào.

Comment Subcibe