Cựu CEO BitMEX: Một đợt giảm giá mạnh của BTC đang đến

Arthur Hayes, cựu CEO BitMEX cho biết BTC đang test lại vùng 17.000 USD và nguy cơ phá xuống dưới là rất lớn.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr