Giá ICON (ICX) hiện tại là $0.336603.

Giá ICON ở thời điểm hiện tại là $0.336603 với tổng vốn hóa tương đương $159.35 M. Mức giá này thay đổi -3.34% down trong vòng 24 giờ.


 • icon
  ICON(ICX)
 • Price
  $0.336603
 • 1h %
  -0.85%
 • 24h %
  -3.34%
 • 7d %
  0.87%
 • Market Cap
  $159.35 M
 • Volume
  $13.55 M
 • Available Supply
  473.41 M ICX
 • Rank
  39Loading Chart...

More Info About Coin

Historical Data

Date Price Volume Market Cap
19/03/2018 $2.23541 $38.14 M $864.08 M
20/03/2018 $2.64802 $43.92 M $1.02 B
21/03/2018 $3.59152 $234.97 M $1.39 B
22/03/2018 $3.43024 $133.43 M $1.33 B
23/03/2018 $3.95658 $559.46 M $1.53 B
24/03/2018 $3.71686 $183.10 M $1.44 B
25/03/2018 $3.58344 $116.88 M $1.39 B
26/03/2018 $2.8934 $99.05 M $1.12 B
27/03/2018 $2.96758 $114.28 M $1.15 B
28/03/2018 $2.84085 $71.28 M $1.10 B
29/03/2018 $2.353 $78.21 M $910.71 M
30/03/2018 $2.3113 $93.55 M $894.57 M
31/03/2018 $2.18542 $50.77 M $845.85 M
01/04/2018 $2.08898 $46.28 M $808.52 M
02/04/2018 $2.08366 $40.69 M $806.46 M
03/04/2018 $2.26954 $48.50 M $878.41 M
04/04/2018 $2.07754 $37.38 M $804.10 M
05/04/2018 $1.93717 $35.43 M $749.77 M
06/04/2018 $1.90879 $31.59 M $738.78 M
07/04/2018 $2.06633 $67.40 M $799.75 M
08/04/2018 $2.04942 $37.87 M $793.21 M
09/04/2018 $1.98831 $50.27 M $769.56 M
10/04/2018 $2.12484 $44.33 M $822.40 M
11/04/2018 $2.2386 $67.34 M $866.43 M
12/04/2018 $2.52739 $100.44 M $978.20 M
13/04/2018 $2.54076 $67.52 M $983.86 M
14/04/2018 $2.52036 $26.88 M $975.96 M
15/04/2018 $2.69003 $39.24 M $1.04 B
16/04/2018 $2.80141 $81.74 M $1.08 B
17/04/2018 $2.80729 $39.29 M $1.09 B
18/04/2018 $3.19203 $56.77 M $1.24 B
19/04/2018 $3.26201 $66.19 M $1.26 B
20/04/2018 $3.46951 $63.42 M $1.34 B
21/04/2018 $3.39812 $63.90 M $1.32 B
22/04/2018 $3.50269 $35.09 M $1.36 B
23/04/2018 $3.83255 $80.70 M $1.48 B
24/04/2018 $4.23745 $168.88 M $1.64 B
25/04/2018 $4.00392 $140.58 M $1.55 B
26/04/2018 $4.06844 $71.80 M $1.58 B
27/04/2018 $4.42689 $195.49 M $1.71 B
28/04/2018 $4.83733 $131.36 M $1.87 B
29/04/2018 $4.62771 $108.61 M $1.79 B
30/04/2018 $4.29795 $97.75 M $1.66 B
01/05/2018 $4.39998 $66.73 M $1.70 B
02/05/2018 $4.38206 $46.84 M $1.70 B
03/05/2018 $4.44385 $81.76 M $1.72 B
04/05/2018 $4.42518 $69.03 M $1.71 B
05/05/2018 $4.42941 $53.63 M $1.72 B
06/05/2018 $4.2451 $35.22 M $1.64 B
07/05/2018 $4.32509 $39.73 M $1.67 B
08/05/2018 $4.40194 $51.89 M $1.70 B
09/05/2018 $4.17344 $42.46 M $1.62 B
10/05/2018 $4.04882 $35.87 M $1.57 B
11/05/2018 $3.92848 $216.24 M $1.52 B
12/05/2018 $3.89515 $109.97 M $1.51 B
13/05/2018 $4.16245 $46.36 M $1.61 B
14/05/2018 $4.10311 $53.90 M $1.59 B
15/05/2018 $4.06528 $108.79 M $1.57 B
16/05/2018 $3.84086 $46.98 M $1.49 B
17/05/2018 $3.64863 $34.09 M $1.41 B
18/05/2018 $3.62025 $35.43 M $1.40 B
19/05/2018 $3.54069 $20.94 M $1.37 B
20/05/2018 $3.68439 $24.47 M $1.43 B
21/05/2018 $3.48042 $24.88 M $1.35 B
22/05/2018 $3.16385 $28.27 M $1.23 B
23/05/2018 $2.81392 $42.86 M $1.09 B
24/05/2018 $2.7597 $33.34 M $1.07 B
25/05/2018 $2.67231 $19.60 M $1.03 B
26/05/2018 $2.72177 $16.91 M $1.05 B
27/05/2018 $2.50564 $30.10 M $970.26 M
28/05/2018 $2.27322 $41.07 M $880.26 M
29/05/2018 $2.68278 $67.02 M $1.04 B
30/05/2018 $2.59756 $60.85 M $1.01 B
31/05/2018 $2.81052 $49.88 M $1.09 B
01/06/2018 $2.67053 $51.30 M $1.03 B
02/06/2018 $2.78662 $37.45 M $1.08 B
03/06/2018 $2.80398 $32.24 M $1.09 B
04/06/2018 $2.67884 $36.04 M $1.04 B
05/06/2018 $2.68486 $29.74 M $1.04 B
06/06/2018 $2.67653 $22.69 M $1.04 B
07/06/2018 $2.61529 $21.01 M $1.01 B
08/06/2018 $2.58756 $32.02 M $1.00 B
09/06/2018 $2.50345 $28.64 M $969.41 M
10/06/2018 $2.12873 $32.05 M $824.31 M
11/06/2018 $2.07313 $27.50 M $829.73 M
12/06/2018 $1.91296 $23.13 M $765.62 M
13/06/2018 $1.93262 $49.49 M $773.49 M
14/06/2018 $2.30162 $82.50 M $891.26 M
15/06/2018 $2.10189 $50.19 M $813.92 M
16/06/2018 $2.03233 $56.24 M $786.98 M
17/06/2018 $2.01206 $40.30 M $779.13 M
18/06/2018 $2.12085 $46.32 M $821.26 M
19/06/2018 $2.09605 $40.61 M $812.08 M
20/06/2018 $2.07368 $42.68 M $803.41 M
21/06/2018 $1.98969 $39.01 M $770.87 M
22/06/2018 $1.7073 $42.21 M $661.46 M
23/06/2018 $1.75824 $31.67 M $681.20 M
24/06/2018 $1.61479 $40.12 M $625.62 M
25/06/2018 $1.63551 $37.85 M $633.65 M
26/06/2018 $1.57872 $22.76 M $611.65 M
27/06/2018 $1.51384 $29.71 M $586.51 M
28/06/2018 $1.44135 $31.25 M $558.42 M
29/06/2018 $1.40597 $30.55 M $544.72 M
30/06/2018 $1.53582 $35.66 M $595.02 M
01/07/2018 $1.6679 $53.48 M $646.20 M
02/07/2018 $1.79419 $48.02 M $695.13 M
03/07/2018 $1.74083 $49.43 M $674.45 M
04/07/2018 $1.78936 $39.38 M $693.25 M
05/07/2018 $1.64293 $34.89 M $636.52 M
06/07/2018 $1.70609 $35.24 M $660.99 M
07/07/2018 $1.62794 $27.56 M $630.71 M
08/07/2018 $1.77209 $33.22 M $686.56 M
09/07/2018 $1.66975 $31.05 M $646.91 M
10/07/2018 $1.45362 $33.97 M $563.18 M
11/07/2018 $1.43463 $31.92 M $555.82 M
12/07/2018 $1.32579 $27.75 M $513.65 M
13/07/2018 $1.3274 $31.27 M $514.28 M
14/07/2018 $1.32608 $22.67 M $513.76 M
15/07/2018 $1.39998 $24.94 M $542.40 M
16/07/2018 $1.48257 $29.11 M $574.39 M
17/07/2018 $1.64984 $40.84 M $639.20 M
18/07/2018 $1.54086 $43.58 M $596.98 M
19/07/2018 $1.48215 $36.67 M $574.23 M
20/07/2018 $1.31437 $37.59 M $509.23 M
21/07/2018 $1.38811 $27.67 M $537.80 M
22/07/2018 $1.34938 $28.27 M $522.79 M
23/07/2018 $1.30821 $24.58 M $506.84 M
24/07/2018 $1.30823 $28.52 M $506.85 M
25/07/2018 $1.37032 $30.45 M $530.90 M
26/07/2018 $1.29217 $22.29 M $500.63 M
27/07/2018 $1.30901 $20.56 M $507.15 M
28/07/2018 $1.30741 $15.19 M $506.53 M
29/07/2018 $1.34553 $17.06 M $521.30 M
30/07/2018 $1.24159 $19.73 M $481.03 M
31/07/2018 $1.10514 $20.02 M $428.17 M
01/08/2018 $1.04021 $18.02 M $403.01 M
02/08/2018 $1.01226 $22.16 M $392.18 M
03/08/2018 $0.970654 $22.91 M $376.06 M
04/08/2018 $0.894392 $15.83 M $346.52 M
05/08/2018 $0.923993 $12.47 M $357.98 M
06/08/2018 $0.852497 $12.64 M $330.28 M
07/08/2018 $0.865492 $40.52 M $335.32 M
08/08/2018 $0.753004 $19.87 M $291.74 M
09/08/2018 $0.827459 $16.55 M $320.58 M
10/08/2018 $0.716817 $11.77 M $277.72 M
11/08/2018 $0.698067 $13.32 M $270.45 M
12/08/2018 $0.701655 $8.75 M $271.84 M
13/08/2018 $0.602677 $15.75 M $233.50 M
14/08/2018 $0.53504 $20.29 M $207.29 M
15/08/2018 $0.539044 $18.72 M $208.84 M
16/08/2018 $0.552674 $13.62 M $214.12 M
17/08/2018 $0.731406 $32.85 M $283.37 M
18/08/2018 $0.636926 $23.50 M $246.77 M
19/08/2018 $0.680898 $13.82 M $263.80 M
20/08/2018 $0.625193 $13.41 M $242.22 M
21/08/2018 $0.647381 $11.22 M $250.82 M
22/08/2018 $0.582362 $18.79 M $225.63 M
23/08/2018 $0.652742 $10.36 M $252.89 M
24/08/2018 $0.68378 $14.54 M $264.92 M
25/08/2018 $0.74861 $24.58 M $290.03 M
26/08/2018 $0.922214 $57.33 M $357.29 M
27/08/2018 $0.896001 $67.48 M $347.14 M
28/08/2018 $0.929757 $45.37 M $360.22 M
29/08/2018 $0.892082 $41.94 M $345.62 M
30/08/2018 $0.850214 $34.96 M $329.40 M
31/08/2018 $0.906464 $40.66 M $351.19 M
01/09/2018 $0.940774 $37.78 M $364.49 M
02/09/2018 $0.918066 $34.02 M $355.69 M
03/09/2018 $0.896596 $24.95 M $347.37 M
04/09/2018 $0.966978 $34.22 M $374.64 M
05/09/2018 $0.803532 $42.95 M $311.31 M
06/09/2018 $0.742145 $31.02 M $287.53 M
07/09/2018 $0.701009 $23.16 M $271.59 M
08/09/2018 $0.634126 $20.42 M $245.68 M
09/09/2018 $0.635066 $17.18 M $246.04 M
10/09/2018 $0.619864 $13.39 M $240.15 M
11/09/2018 $0.586513 $15.74 M $227.23 M
12/09/2018 $0.590353 $16.67 M $228.72 M
13/09/2018 $0.644867 $26.48 M $249.84 M
15/09/2018 $0.627706 $20.16 M $243.19 M
16/09/2018 $0.635859 $19.15 M $246.35 M
17/09/2018 $0.645896 $14.79 M $250.24 M
18/09/2018 $0.583665 $22.46 M $226.13 M
19/09/2018 $0.601676 $15.60 M $233.11 M
20/09/2018 $0.598145 $16.10 M $231.74 M
21/09/2018 $0.649049 $17.53 M $251.46 M
22/09/2018 $0.722488 $31.21 M $279.91 M
23/09/2018 $0.682878 $16.36 M $264.57 M
24/09/2018 $0.700681 $16.82 M $271.47 M
25/09/2018 $0.646912 $19.97 M $250.63 M
26/09/2018 $0.638182 $14.09 M $247.25 M
27/09/2018 $0.649351 $13.09 M $251.58 M
28/09/2018 $0.686072 $14.11 M $265.81 M
29/09/2018 $0.645027 $15.66 M $249.90 M
30/09/2018 $0.653719 $10.67 M $253.27 M
01/10/2018 $0.658458 $9.66 M $255.11 M
02/10/2018 $0.67537 $15.39 M $261.66 M
03/10/2018 $0.687898 $18.50 M $266.51 M
04/10/2018 $0.670009 $12.85 M $259.58 M
05/10/2018 $0.672621 $10.82 M $260.59 M
06/10/2018 $0.683113 $12.21 M $264.66 M
07/10/2018 $0.670066 $9.52 M $259.60 M
08/10/2018 $0.676164 $10.26 M $261.97 M
09/10/2018 $0.701054 $14.37 M $271.61 M
10/10/2018 $0.69509 $11.45 M $269.30 M
11/10/2018 $0.699938 $16.11 M $271.18 M
12/10/2018 $0.595075 $22.29 M $230.55 M
13/10/2018 $0.603428 $11.20 M $233.79 M
14/10/2018 $0.620642 $10.08 M $240.46 M
15/10/2018 $0.615525 $11.90 M $238.47 M
16/10/2018 $0.683631 $29.01 M $264.86 M
17/10/2018 $0.691119 $20.29 M $267.76 M
18/10/2018 $0.711901 $21.11 M $275.81 M
19/10/2018 $0.693722 $16.95 M $268.77 M
20/10/2018 $0.697573 $12.08 M $270.26 M
21/10/2018 $0.698755 $12.86 M $270.72 M
22/10/2018 $0.6839 $13.81 M $264.96 M
23/10/2018 $0.685766 $12.84 M $265.69 M
24/10/2018 $0.665239 $13.16 M $257.73 M
25/10/2018 $0.667944 $9.14 M $258.78 M
26/10/2018 $0.66153 $7.63 M $256.30 M
27/10/2018 $0.666964 $7.16 M $258.40 M
28/10/2018 $0.651646 $7.96 M $252.47 M
29/10/2018 $0.650378 $7.22 M $251.98 M
30/10/2018 $0.622545 $8.45 M $241.19 M
31/10/2018 $0.624893 $6.97 M $242.10 M
01/11/2018 $0.635007 $10.60 M $246.02 M
02/11/2018 $0.650753 $7.55 M $252.12 M
03/11/2018 $0.636015 $8.03 M $246.41 M
04/11/2018 $0.633942 $6.79 M $245.61 M
05/11/2018 $0.645539 $10.00 M $250.10 M
06/11/2018 $0.634458 $8.63 M $245.81 M
07/11/2018 $0.652058 $10.55 M $252.63 M
08/11/2018 $0.643792 $8.33 M $249.43 M
09/11/2018 $0.614946 $10.60 M $238.25 M
10/11/2018 $0.592969 $10.14 M $229.73 M
11/11/2018 $0.596443 $6.87 M $231.08 M
12/11/2018 $0.588897 $7.35 M $228.16 M
13/11/2018 $0.552233 $10.33 M $213.95 M
14/11/2018 $0.533287 $10.93 M $252.46 M
15/11/2018 $0.453779 $14.98 M $214.82 M
16/11/2018 $0.441383 $11.99 M $208.95 M
17/11/2018 $0.420923 $6.87 M $199.27 M
18/11/2018 $0.418851 $5.10 M $198.29 M
19/11/2018 $0.405274 $5.34 M $191.86 M
20/11/2018 $0.330791 $14.96 M $156.60 M
21/11/2018 $0.274758 $14.61 M $130.07 M
22/11/2018 $0.305089 $6.75 M $144.43 M
23/11/2018 $0.268286 $4.85 M $127.01 M
24/11/2018 $0.277715 $4.23 M $131.47 M
25/11/2018 $0.233603 $4.25 M $110.59 M
26/11/2018 $0.241458 $6.37 M $114.31 M
27/11/2018 $0.220079 $5.73 M $104.19 M
28/11/2018 $0.235831 $4.70 M $111.64 M
29/11/2018 $0.266967 $11.07 M $126.38 M
30/11/2018 $0.27431722339 $11.93 M $129.86 M
01/12/2018 $0.259630993797 $8.92 M $122.91 M
02/12/2018 $0.288218925991 $6.83 M $136.44 M
03/12/2018 $0.271685989425 $5.24 M $128.62 M
04/12/2018 $0.25170156381 $5.28 M $119.16 M
05/12/2018 $0.25431834822 $4.94 M $120.40 M
06/12/2018 $0.234081357949 $4.84 M $110.82 M
07/12/2018 $0.205905005835 $6.06 M $97.48 M
08/12/2018 $0.219504714496 $5.84 M $103.91 M
09/12/2018 $0.213712711745 $4.39 M $101.17 M
10/12/2018 $0.224502282509 $4.12 M $106.28 M
11/12/2018 $0.209711735297 $4.41 M $99.28 M
12/12/2018 $0.201664063506 $3.35 M $95.47 M
13/12/2018 $0.205538823085 $3.85 M $97.30 M
14/12/2018 $0.198206706963 $3.44 M $93.83 M
15/12/2018 $0.189262712452 $4.26 M $89.60 M
16/12/2018 $0.193590224749 $3.12 M $91.65 M
17/12/2018 $0.189001128363 $2.62 M $89.47 M
18/12/2018 $0.21253904401 $7.04 M $100.62 M
19/12/2018 $0.229008185192 $8.30 M $108.41 M
20/12/2018 $0.226633979531 $12.97 M $107.29 M
21/12/2018 $0.253381267967 $16.23 M $119.95 M
22/12/2018 $0.241763467417 $13.89 M $114.45 M
23/12/2018 $0.256563227369 $8.04 M $121.46 M
24/12/2018 $0.283816450896 $11.68 M $134.36 M
25/12/2018 $0.248878601634 $15.37 M $117.82 M
26/12/2018 $0.252713841752 $7.29 M $119.64 M
27/12/2018 $0.241374270922 $5.43 M $114.27 M
28/12/2018 $0.222511767099 $6.39 M $105.34 M
29/12/2018 $0.250849696271 $5.63 M $118.75 M
30/12/2018 $0.237562487556 $5.15 M $112.46 M
31/12/2018 $0.237056111297 $3.82 M $112.22 M
01/01/2019 $0.234851428027 $3.51 M $111.18 M
02/01/2019 $0.244941617333 $3.04 M $115.96 M
03/01/2019 $0.268303700533 $6.85 M $127.02 M
04/01/2019 $0.259720932737 $9.48 M $122.95 M
05/01/2019 $0.284711183508 $14.10 M $134.78 M
06/01/2019 $0.268867137834 $8.27 M $127.28 M
07/01/2019 $0.289187273844 $10.35 M $136.90 M
08/01/2019 $0.268111939334 $7.48 M $126.93 M
09/01/2019 $0.281020544674 $7.81 M $133.04 M
10/01/2019 $0.293450506929 $10.63 M $138.92 M
11/01/2019 $0.239637446087 $13.84 M $113.45 M
12/01/2019 $0.240488976886 $5.61 M $113.85 M
13/01/2019 $0.238745246249 $2.94 M $113.02 M
14/01/2019 $0.220671865204 $6.12 M $104.47 M
15/01/2019 $0.233489293859 $5.56 M $110.54 M
16/01/2019 $0.225058641878 $4.91 M $106.54 M
17/01/2019 $0.230317082163 $4.94 M $109.03 M
18/01/2019 $0.24722161137 $6.94 M $117.04 M
19/01/2019 $0.239876868736 $5.50 M $113.56 M
20/01/2019 $0.244392352523 $3.77 M $115.70 M
21/01/2019 $0.232038558848 $4.46 M $109.85 M
22/01/2019 $0.23087849848 $4.58 M $109.30 M
23/01/2019 $0.233156228762 $5.37 M $110.38 M
24/01/2019 $0.227867493672 $5.20 M $107.87 M
25/01/2019 $0.23187448683 $3.16 M $109.77 M
26/01/2019 $0.229264799338 $3.67 M $108.54 M
27/01/2019 $0.228252152302 $3.55 M $108.06 M
28/01/2019 $0.213680997841 $5.08 M $101.16 M
29/01/2019 $0.203830084919 $5.16 M $96.49 M
30/01/2019 $0.199786448228 $5.05 M $94.58 M
31/01/2019 $0.206609812008 $5.33 M $97.81 M
01/02/2019 $0.188483574795 $8.54 M $89.23 M
02/02/2019 $0.192121520656 $4.59 M $90.95 M
03/02/2019 $0.191494357362 $3.10 M $90.65 M
04/02/2019 $0.187011030759 $2.72 M $88.53 M
05/02/2019 $0.18839891289 $3.65 M $89.19 M
06/02/2019 $0.181743304495 $4.30 M $86.04 M
07/02/2019 $0.197942936622 $7.06 M $93.71 M
08/02/2019 $0.205782078416 $27.85 M $97.42 M
09/02/2019 $0.219767309427 $11.56 M $104.04 M
10/02/2019 $0.224966189535 $6.10 M $106.50 M
11/02/2019 $0.217914995548 $6.23 M $103.16 M
12/02/2019 $0.225610272962 $6.71 M $106.81 M
13/02/2019 $0.230384595156 $7.45 M $109.07 M
14/02/2019 $0.221968895593 $5.98 M $105.08 M
15/02/2019 $0.218969627808 $4.29 M $103.66 M
16/02/2019 $0.225982098469 $5.31 M $106.98 M
17/02/2019 $0.225684630703 $5.53 M $106.84 M
18/02/2019 $0.236670124974 $7.58 M $112.04 M
19/02/2019 $0.238939437641 $8.67 M $113.12 M
20/02/2019 $0.240129035831 $10.53 M $113.68 M
21/02/2019 $0.243820459708 $7.24 M $115.43 M
22/02/2019 $0.245603598461 $7.60 M $116.27 M
23/02/2019 $0.255723419101 $5.83 M $121.06 M
24/02/2019 $0.275689838103 $14.82 M $130.51 M
25/02/2019 $0.240213940323 $17.34 M $113.72 M
26/02/2019 $0.251427788303 $10.01 M $119.03 M
27/02/2019 $0.275066598852 $43.06 M $130.22 M
28/02/2019 $0.273506820176 $15.80 M $129.48 M
01/03/2019 $0.300213684334 $27.01 M $142.12 M
02/03/2019 $0.29128353372 $24.61 M $137.90 M
03/03/2019 $0.296166883389 $13.41 M $140.21 M
04/03/2019 $0.273937490558 $11.03 M $129.68 M
05/03/2019 $0.264443273296 $10.04 M $125.19 M
06/03/2019 $0.283209041147 $11.39 M $134.07 M
07/03/2019 $0.287605263715 $10.30 M $136.15 M
08/03/2019 $0.313381576987 $35.00 M $148.36 M
09/03/2019 $0.331239400386 $35.44 M $156.81 M
10/03/2019 $0.379987683992 $51.89 M $179.89 M
11/03/2019 $0.346604825326 $28.42 M $164.09 M
12/03/2019 $0.324382881704 $21.88 M $153.57 M
13/03/2019 $0.344095295469 $19.34 M $162.90 M
14/03/2019 $0.336184250322 $11.91 M $159.15 M
15/03/2019 $0.330954194075 $14.47 M $156.68 M
16/03/2019 $0.342122048201 $12.49 M $161.96 M
17/03/2019 $0.33616321577 $9.66 M $159.14 M
18/03/2019 $0.339679313307 $10.70 M $160.81 M
19/03/2019 $0.343231376857 $13.97 M $162.49 M
19/03/2019 $0.343910364453 $19.84 M $162.81 M
20/03/2019 $0.336186795003 $13.56 M $159.15 M

Twitter News Feed

[custom-twitter-feeds hashtag="#ICX"]

Submit Your Reviews