Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Cuộc đàn áp của Trung Quốc thúc đẩy các giao dịch Onchain ồ ạt

Sau những tuyên bố mới nhất từ ​​ngân hàng trung ương của Trung Quốc liên quan đến tiền điện tử và các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, một lượng lớn quỹ đã được chuyển vào chuỗi. Vào ngày 26 tháng 9, vào khoảng 1 giờ sáng (UTC), 72.999 BTC hoặc 3,1 tỷ USD Bitcoin đã được phân tán vào các ví không xác định.

Comment Subcibe