Cùng xem lại lịch sử mua bitcoin và tình trạng tài chính của MicroStrategy

spot_imgspot_img

1. Quy trình mua bitcoin

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2020, MicroStrategy đã mua 29.646 bitcoin với giá trị khoảng 650 triệu đô la tiền mặt, với mức giá trung bình khoảng 21.925 đô la. Lúc đó, MicroStrategy nắm giữ tổng cộng 70.470 bitcoin, với tổng chi phí khoảng 1,125 tỷ đô la Mỹ và giá mua trung bình khoảng 15.964 đô la Mỹ.

Vào ngày 17 tháng 2 năm 2021, MicroStrategy đã mua 19.452 bitcoin với giá trị khoảng 1,026 tỷ USD tiền mặt, với mức giá trung bình khoảng 52.765 USD. Lúc đó, MicroStrategy nắm giữ tổng cộng 90.531 bitcoin, với tổng chi phí khoảng 2,171 tỷ đô la Mỹ và giá mua trung bình khoảng 23.985 đô la Mỹ.

Vào ngày 8 tháng 6 năm 2021, MicroStrategy đã mua 13.005 bitcoin với giá trị khoảng 489 triệu đô la tiền mặt, với mức giá trung bình khoảng 37.617 đô la. Lúc đó, MicroStrategy nắm giữ tổng cộng 105.085 bitcoin, với tổng chi phí khoảng 2,741 tỷ USD và giá mua trung bình khoảng 26.080 USD.

Vào ngày 14 tháng 6 năm 2021, MicroStrategy đã ký một thỏa thuận bán trên thị trường mở với đại lý của mình, Jefferies LLC, để thỉnh thoảng phát hành cổ phiếu phổ thông thông qua Jefferies với tổng giá không quá 1 tỷ USD. Lúc đó, MicroStrategy nắm giữ tổng cộng 114.042 bitcoin, với tổng chi phí khoảng 3,16 tỷ USD và giá mua trung bình khoảng 27.713 USD.

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, MicroStrategy thông báo rằng họ đã mua thêm 8.436 bitcoin trong quý 4 với tổng chi phí là 496 triệu đô la với mức giá trung bình khoảng 58.748 đô la. Lúc ấy, MicroStrategy nắm giữ tổng cộng 122.478 bitcoin, với tổng chi phí khoảng 3,66 tỷ USD và giá mua trung bình khoảng 29.861 USD.

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2021, MicroStrategy thông báo rằng họ đã mua thêm 1.914 Bitcoin với giá trị khoảng 94,2 triệu đô la tiền mặt, với mức giá trung bình là 49.229 đô la. Lúc ấy, MicroStrategy đã nắm giữ tổng cộng 124.391 bitcoin, với tổng chi phí khoảng 3,75 tỷ đô la Mỹ và giá trung bình là 30.159 đô la Mỹ.

Từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, MicroStrategy đã mua 660 bitcoin với giá trung bình là 37.865 đô la Mỹ với giá 25 triệu đô la Mỹ vào năm ngoái. Công ty hiện đang nắm giữ 125.051 bitcoin với giá trung bình là 30.200 đô la Mỹ.

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2022, MicroStrategy thông báo rằng họ đã mua thêm 480 bitcoin với giá khoảng 10 triệu đô la với mức giá trung bình là 20.817 đô la. Lúc ấy MicroStrategy nắm giữ 129.699 bitcoin trị giá 3,98 tỷ đô la, với mức giá trung bình là 30.664 đô la.

MicroStrategy đã thông báo rằng họ đã mua được khoảng 301 bitcoin với giá khoảng 6 triệu đô la tiền mặt trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9, với mức giá trung bình là 19.851 đô la. Lúc ấy, MicroStrateg nắm giữ tổng cộng 130.000 bitcoin, với giá mua trung bình là 30.639 đô la và tổng chi phí là 3,98 tỷ đô la.

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 đến ngày 24 tháng 12 năm 2022, MicroStrategy đã mua 2.500 bitcoin và nắm giữ tổng cộng 132.500 bitcoin. Lúc ấy, với tổng giá mua khoảng 4,03 tỷ USD, trung bình khoảng 30.397 USD cho mỗi bitcoin.

Từ ngày 16 tháng 2 năm 2023 đến ngày 23 tháng 3 năm 2023, MicroStrategy đã mua 6.455 Bitcoin với giá khoảng 150 triệu đô la tiền mặt, với mức giá trung bình khoảng 23.238 đô la. Lúc ấy, MicroStrategy nắm giữ tổng cộng khoảng 138.955 bitcoin, với giá mua trung bình khoảng 29.817 USD.

Vào ngày 4 tháng 4 năm 2023, MicroStrategy đã mua thêm 1.045 bitcoin với giá trung bình là 28.016 đô la, với tổng số tiền là 29,3 triệu đô la. Cho đến nay MicroStrategy nắm giữ 140.000 bitcoin, với giá mua trung bình là 29.803 USD, tương đương khoảng 4,17 tỷ USD.

2. Tình trạng nợ

Tính đến tháng 3 năm 2023, Microstrategy có khoảng 2,2 tỷ đô la nợ dài hạn, cụ thể như sau:

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2020, MicroStrategy đã thông báo về việc phát hành trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi với tổng số tiền gốc là 650 triệu đô la Mỹ, bao gồm 550 triệu đô la Mỹ dưới dạng trái phiếu chuyển đổi và 100 triệu đô la Mỹ dưới dạng quyền chọn, với ngày chuyển đổi là ngày 15 tháng 12 năm 2025. Trong số đó, trái phiếu chuyển đổi có lãi suất trái phiếu là 0,75% và trả lãi sáu tháng một lần. Giá chuyển đổi là khoảng 397,99 đô la một cổ phiếu, tương ứng với mức chênh lệch khoảng 37,5% so với giá đóng cửa của cổ phiếu phổ thông là 289,45 đô la vào ngày 8 tháng 12. Các ghi chú không thể được chuyển đổi thành cổ phiếu cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2025, trừ khi có “sự thay đổi cơ bản” trong công ty như được xác định trong chứng thư. Thay đổi cơ bản là khi công ty không còn được niêm yết trên NASDAQ hoặc Sàn giao dịch chứng khoán New York, được sáp nhập, mua lại hoặc có sự thay đổi về quyền sở hữu đa số. Nếu bất kỳ sự kiện nào ở trên xảy ra, Microstrategy có thể phải hoàn trả toàn bộ khoản vay. Điều đó khó có thể xảy ra, vì Giám đốc điều hành Michael Saylor có hơn hai phần ba quyền biểu quyết.

Vào ngày 17 tháng 2 năm 2021, MicroStrategy một lần nữa thông báo về việc phát hành trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi với tổng số tiền gốc là 1,05 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 900 triệu đô la Mỹ dưới dạng trái phiếu chuyển đổi không chịu lãi suất và 150 triệu đô la Mỹ dưới dạng quyền chọn, cả hai đều vào ngày 15 tháng 12 năm 2021. 2027 . Giá chuyển đổi xấp xỉ 1.432,46 USD/cổ phiếu, tương ứng với mức chênh lệch xấp xỉ 50% so với giá đóng cửa của cổ phiếu phổ thông là 955,0 USD vào ngày 8 tháng 12. Các ghi chú không thể được mua lại cho đến ngày 15 tháng 8 năm 2026, trừ khi có “sự thay đổi cơ bản” trong công ty được mô tả trong khế ước, ibid.

Vào ngày 8 tháng 6 năm 2021, MicroStrategy thông báo phát hành trái phiếu rác với tổng số tiền gốc là 500 triệu đô la Mỹ đến hạn vào năm 2028, với lãi suất trái phiếu là 6,125% và lãi được trả nửa năm một lần, vì vậy phải thực hiện thanh toán vào ngày 15 tháng 6 và tháng 12 15 mỗi năm Tiền lãi là 15,3125 triệu USD.

Thế chấp năm 2025 (Đã thanh toán một phần)

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, MacroStrategy, một công ty con của MicroStrategy, thông báo rằng họ đã đạt được khoản vay thế chấp Bitcoin trị giá 205 triệu đô la với Ngân hàng Silvergate để mua Bitcoin. Khoản vay này sẽ được thanh lý nếu phá vỡ 4.000 đô la Mỹ.

Trả nợ

Theo hồ sơ SEC của MicroStrategy, kể từ tháng 9 năm 2022, khi họ đạt được thỏa thuận với công ty bảo lãnh phát hành Cowen and Company để bán số cổ phiếu phổ thông lên tới 500 triệu USD, 218.575 A cổ phiếu phổ thông đã được bán với tổng số tiền thu được là khoảng 46,6 triệu USD. Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán được lên kế hoạch cho các mục đích chung của công ty, bao gồm mua lại Bitcoin và vốn lưu động, và tùy theo điều kiện thị trường, việc mua lại 0,750% Trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2025 và Trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 0% đến hạn vào năm 2027, và trả nợ với Ngân hàng Silvergate.

Vào ngày 24 tháng 3 năm 2023, MacroStrategy và Silvergate đã ký một thỏa thuận. MicroStrategy đã hoàn trả khoản vay 205 triệu đô la Mỹ với mức chiết khấu 22%, trả trước khoảng 161 triệu đô la Mỹ và lấy lại 34.619 bitcoin đã cam kết.

3. Tình hình tài chính Microstrategy

Tóm lại, Microstrategy hiện đang nắm giữ 140.000 bitcoin, với chi phí trung bình là 29.803 đô la Mỹ; nợ dài hạn khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ và tiền lãi hàng năm dưới 50 triệu đô la Mỹ (tổng tiền lãi vào năm 2022 là 53 triệu đô la Mỹ). sẽ ít hơn năm ngoái).

Trong số bốn khoản nợ, chỉ có khoảng 46,6 triệu đô la đã được hoàn trả đối với các trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào năm 2025 và 2027 (tổng cộng 1,7 tỷ đô la), ít nhất 161 triệu đô la đã được hoàn trả đối với các khoản thế chấp đến hạn vào năm 2025 (tổng cộng 205 triệu đô la) và ít nhất 161 đô la triệu USD vào năm 2028 Trái phiếu rác đáo hạn vẫn chưa thanh toán.

Báo cáo thường niên năm 2022 do MicroStrategy công bố cho thấy lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) trong cả năm là -1,276 tỷ USD, bao gồm cả khoản lỗ do suy giảm giá trị tài sản kỹ thuật số (thu nhập ròng từ bán hàng), là 1,286 tỷ USD. Nếu khấu trừ phần lỗ thả nổi này, thì EBIT sẽ là 10,54 triệu USD (trong đó quý 4 là 3,91 triệu USD), giảm mạnh so với 46,09 triệu USD vào năm 2021. Có thể thấy, chỉ dựa vào thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính thì không đủ trả lãi vay hàng năm, nhưng công ty hiện đang nắm giữ gần 43,84 triệu USD tiền và các khoản tương đương tiền nên ít nhất sẽ không xảy ra khủng hoảng nợ trong năm 2023.

Ngoài ra, ngay cả khi công ty không thể trả lãi, có thể bán một lượng nhỏ bitcoin hoặc vốn chủ sở hữu trong công ty. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, MacroStrategy đã bán khoảng 704 bitcoin với giá trung bình khoảng 16.776 đô la với khoảng 11,8 triệu đô la tiền mặt. Đây là lần bán bitcoin đầu tiên kể từ khi đưa nó vào bảng cân đối kế toán, có khả năng tạo ra lợi ích về thuế. Có thể thấy rằng việc bán một lượng nhỏ Bitcoin để trả lãi không phải là không thể. Giả sử rằng Bitcoin sẽ duy trì ở mức 15.500 đô la trong hai năm tới, thì chỉ có 3.400 Bitcoin sẽ được bán vào năm 2024 để trả lãi. Do đó, khả năng Microstrategy phá sản trước khi hết nợ là gần như không có, miễn là giá Bitcoin đạt khoảng 30.000 trước tháng 3 năm 2025, Microstrategy về cơ bản có thể đạt được mức hòa vốn (hiện tại nó đang ở trạng thái hòa vốn).

Lưu ý: Gần đây, Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính (FASB) đã đề xuất các tiêu chuẩn mới cho tài sản mã hóa, đề xuất đo lường tài sản mã hóa theo giá trị hợp lý. Tiêu chuẩn kế toán hiện tại tuân thủ Tiêu chuẩn kế toán Hoa Kỳ (GAAP), coi tài sản mã hóa là “tài sản vô hình với thời gian sử dụng hữu ích không giới hạn”. tuyên bố, và việc đảo ngược khoản lỗ giảm giá trị sau đó bị cấm. . Nói cách khác, một công ty chỉ có thể báo cáo sự sụt giảm giá trị của tài sản tiền điện tử của mình chứ không phải báo cáo tăng cho đến khi tài sản tiền điện tử được bán. Điều này dựa trên nguyên tắc bảo thủ, nhưng không thể phản ánh giá trị thực của tài sản mã hóa.

Nếu đề xuất của FASB được thông qua, tài sản mã hóa sẽ được đo lường theo giá thị trường và việc tăng giá có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận ròng sổ sách của MacroStrategy

Tidus
Tidus
Thích crypto, nghiện NFT

Bài viết liên quan

GỬI PHẢN HỒI

Vui lòng để lại bình luận!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc nhiều nhất

spot_img

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once