Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Cục thuế Hàn Quốc sẽ đánh thuế tài sản tiền điện tử được tặng hoặc thừa kế

Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc tuyên bố rằng bắt đầu từ năm 2022, tài sản tiền điện tử được tặng cho hoặc thừa kế sẽ được đánh giá và đánh thuế tương ứng. Dunamu, Bithumb Korea, Korbit và Coinone là các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo mới (VASP) có nhiệm vụ đánh giá tài sản kỹ thuật số cho các mục đích thuế như vậy.

Comment Subcibe