Thecoindesk | Crypto market for the smart money

CTO Ripple sẽ bán hết XRP token trong tháng 7

Hiện tại Jed McCaleb, CTO Ripple chỉ còn giữ khoảng 50 triệu XRP và nếu tiếp tục bán thì số lượng token của ông sẽ hết trong tháng 7 này.

Comment Subcibe