Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Crypto Oasis và Roland Berger hợp lực để thúc đẩy nền kinh tế tiền mã hóa ở Trung Đông

Việc bổ sung Roland Berger làm đối tác chiến lược của Crypto Oasis sẽ cho phép họ hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái Blockchain. Roland Berger đang giúp các chính phủ, quỹ đầu tư và các công ty xác định lại chiến lược kinh tế tiền điện tử của họ, xác định các use case và kết nối chúng với hệ sinh thái Crypto Oasis.

Comment Subcibe