Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Crypto Exchange Gate.io ra mắt quỹ 100 triệu đô la để đầu tư vào các dự án giai đoạn đầu

Sàn giao dịch tiền điện tử Gate.io đã tung ra một quỹ trị giá 100 triệu đô la được thiết kế để hỗ trợ các dự án mới chớm nở trong ngành. 

Ba lĩnh vực tập trung đầu tư chính của quỹ sẽ là cơ sở hạ tầng kỹ thuật - tài chính, hệ sinh thái và ứng dụng. Sàn giao dịch cho biết họ tin rằng sự đổi mới liên tục trong các giải pháp Layer 1, Layer 2 và cross-chain sẽ là “chìa khóa cho việc áp dụng diện rộng trong tương lai” của thị trường tiền điện tử.

 

Comment Subcibe