Crypto.com hợp tác cùng Fantagio cho hoạt động sáng tạo NFT

Fantagio, công ty quản lý thần tượng K-pop tại Hàn Quốc đã ký hợp tác với Crypto.com cho các  hoạt động sáng tạo NFT. Theo đó những idol tham gia vào Fantagio sẽ được tạo NFT cũng như những sản phẩm của họ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr