Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Crypto.com đưa ra tuyên bố chính thức về các giao dịch LUNA

“Vào ngày 12 tháng 5 năm 2022, trong khoảng thời gian từ 12:40 - 13:39 (UTC), người dùng giao dịch LUNA đã được báo giá không chính xác. Hệ thống của chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra lỗi và giao dịch bị tạm dừng. Giao dịch vẫn tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Tất cả các giao dịch bị ảnh hưởng (mua và bán) sẽ bị hủy bỏ"

Comment Subcibe