Crypto.com đoạt thỏa thuận quan trọng tại tuần lễ Blockchain Hàn Quốc 2022

Crypto.com cho biết họ đã đạt được một cột mốc quan trọng ở Hàn Quốc sau khi đảm bảo thanh toán trong nước cho hai công ty địa phương, cấp cho họ quyền truy cập vào đăng ký tiền điện tử.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr