Cronos dự định nâng cấp mạng chính lên Cronos V1.0

Theo thông báo mới nhất từ Cronos, blockchain này đang có kế hoạch nâng cấp mạng chính lên Cronos V1.0 “Galileo” vào ngày 17/1/2023. Cải tiến được giới thiệu ưu tiên Mempool để mở rộng hơn nữa TPS, tối ưu hóa lưu trữ nút (tất cả lưu trữ nút được giảm 30%, cải thiện hiệu suất của nút như phản hồi đồng thời truy vấn GRPC (thời gian khởi động nút thường giảm khoảng 50%), các chức năng Cosmos mới (giúp đạt được khả năng tương tác EVM/Cosmos tốt hơn) và một số tính năng khác.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr