Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Crema Finance mất hơn 6 triệu đô do tin tặc rút cạn nguồn tiền bằng vay flash Solend

Nhóm bảo mật blockchain OtterSec đã tweet rằng giao thức thanh khoản sinh thái Solana Crema Finance đã mất hơn 6 triệu đô la trong vụ hack này, nguyên nhân là do tin tặc sử dụng các khoản vay flash Solend để rút cạn vốn.

Comment Subcibe