COTI chuẩn bị triển khai hard fork với bản nâng cấp MultiDAG 2.0

COTI Network đã đưa ra thông báo chính thức rằng giao thức sẽ trải qua một đợt hard fork trong vài tháng tới. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr