Cosmos có kế hoạch ra mắt mạng thử nghiệm khuyến khích bảo mật liên chuỗi vào tháng 11

Cộng đồng Cosmos đã chấp thuận đề xuất phân bổ 20.000 ATOM để khởi chạy testnet khuyến khích InterchainSecurity với tỷ lệ ủng hộ hơn 96%. Mạng thử nghiệm được lên kế hoạch ra mắt vào tháng 11. Việc phân bổ 20.000 ATOM sẽ được sử dụng để khuyến khích người xác thực tham gia vào mạng thử nghiệm, trong đó 10.000 người sẽ được phân bổ cho người xác nhận tham gia thử nghiệm và 10.000 ATOM còn lại sẽ được phân bổ để phát hiện lỗi hoặc phát triển các công cụ và trình xác nhận cung cấp các giải pháp giám sát.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr