Contango Digital Assets hoàn thành 1,2 triệu USD tài trợ vòng hạt giống

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Contango Digital Assets, một tổ chức đầu tư mạo hiểm tiền điện tử, thông báo hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 1,2 triệu USD, với sự tham gia của một nhóm các văn phòng gia đình, các cá nhân và các nhà đầu tư thiên thần.

Hiện tại, Contango Digital Assets đã cung cấp hỗ trợ cho hơn 50 nhóm Web3 và số tiền mới sẽ được sử dụng để tăng cường xây dựng và đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng Web3. Sau khi hoàn thành vòng gọi vốn này, Eric Baum, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Solidea Capital, sẽ tham gia hội đồng quản trị của Contango Digital Assets.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr