ConsenSys zkEVM đổi thương hiệu thành Linea

Theo ghi nhận của Thecoindesk, ConsenSys thông báo rằng họ sẽ đổi tên giải pháp Ethereum Layer-2 ConsenSys zkEVM thành Linea và hiện đang mở cho tất cả các nhà phát triển, người dùng hoặc giao thức để thử nghiệm.

Linea cho phép các nhà phát triển xây dựng dApp có thể mở rộng mà không bị giới hạn. Ngoài ra, với các tích hợp như MetaMask và Truffle, Linea kết hợp Zero-knowledge Proof (ZKP) với tính tương đương EVM, cung cấp cho các nhà phát triển tính linh hoạt và khả năng mở rộng mà không yêu cầu chuyên môn về công nghệ ZK.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr