ConsenSys mở mint NFT kỷ niệm nâng cấp Ethereum Shanghai

Theo ghi nhận của Thecoindesk, ConsenSys đã mở phiên bản công khai của series NFT kỷ niệm nâng cấp Ethereum Shanghai, có tên là “Ethereum, Evolved: Shanghai”.

Quá trình mint NFT diễn ra trong vòng 72 giờ, người dùng có thể sử dụng ví MetaMask để yêu cầu NFT miễn phí và chỉ phải thanh toán phí gas.

Hình ảnh NFT kỷ niệm Shanghai của Consensys. Ảnh: Consensys

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr