Công ty tiền điện tử Dash 2 Trade tăng 500 nghìn đô la

Dash2Trade, một nền tảng giao dịch thông minh cho thị trường tiền điện tử, đã huy động được 500.000 đô la từ các nhà đầu tư, theo báo cáo của Golden Finance. Dash2Trade tập hợp các tính năng như API giao dịch tự động, bàn làm việc, chỉ báo, chỉ báo trên chuỗi và phân tích tâm lý thị trường.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr