Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Công ty thanh toán tiền điện tử Wirex thêm phương thức thanh toán mới cho người dùng Ấn Độ

Công ty thanh toán tiền điện tử Wirex đang mở rộng bộ phương thức nạp tiền cho ví không lưu ký cho người dùng tại Ấn Độ. Wirex cũng đã chấp nhận, cho phép các phương thức thanh toán mới cho khách hàng ở Malaysia, Indonesia và Bồ Đào Nha.

Comment Subcibe