Công ty phát triển zkSync đề xuất triển khai Aave V3 tới mạng thử nghiệm zkSync 2.0

Vào ngày 25/10, MatterLabs, công ty phát triển zkSync, đã đưa ra một đề xuất trong cộng đồng Aave, đề xuất triển khai AaveV3 cho testnet zkSync2.0. Đề xuất sẽ được thảo luận trong cộng đồng, sau đó nhóm zkSync sẽ gửi biểu quyết về việc triển khai testnet. Trước đây, MatterLabs đã khởi xướng một đề xuất triển khai UniswapV3 trên zkSync trong cộng đồng Uniswap và đã được chấp thuận.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr