Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Công ty NFT của Tom Brady kí với ngôi sao NBA Devin Booker

Công ty NFT được thành lập bởi nhà vô địch Super Bowl NFL năm lần Tom Brady thông báo rằng đã đạt được quan hệ đối tác với ngôi sao NBA Phoenix Suns Devin Book.

Comment Subcibe